παράξενα περίεργα

RSS παράξενα περίεργα


Visit and enjoy the site παράξενα περίεργα, belonging to category Other (News)

www.athens-one.com
1
0.0/5 for 0 rate
02-04-2018
παράξενα περίεργα
/news/other-news/paraxena-perierga-s45.html
  (256) TPL: [in includes/footer.tpl line 23]: syntax error: dataLayer function does not exist (class.compiler.php, line 501)   class.template.php   line 703     17-7-19   20:14
FrontController->dispatch() # line  18, file: /var/www/vhosts/cash--advance.net/httpdocs/index.php
  Controller->render() # line 225, file: /var/www/vhosts/cash--advance.net/httpdocs/core/FrontController.php
    TemplateLiteView->render(Object:SiteController) # line 167, file: /var/www/vhosts/cash--advance.net/httpdocs/core/Controller.php
      Template_Lite->fetch("site/details.tpl") # line  77, file: /var/www/vhosts/cash--advance.net/httpdocs/views/TemplateLiteView.php
        Template_Lite->_fetch_compile("site/details.tpl", null) # line 360, file: /var/www/vhosts/cash--advance.net/httpdocs/components/template_lite/class.template.php
          include("/var/www/vhosts/cash--advance.net/httpdocs/compiled/arfooo_templ...") # line 482, file: /var/www/vhosts/cash--advance.net/httpdocs/components/template_lite/class.template.php
            Template_Lite->_fetch_compile_include("includes/footer.tpl", Array[0]) # line 402, file: /var/www/vhosts/cash--advance.net/httpdocs/compiled/arfooo_template/en/c_1_site_details_tpl.php
              template_fetch_compile_include("includes/footer.tpl", Array[0], Object:Template_Lite) # line 463, file: /var/www/vhosts/cash--advance.net/httpdocs/components/template_lite/class.template.php
                Template_Lite->_fetch_compile("includes/footer.tpl") # line  30, file: /var/www/vhosts/cash--advance.net/httpdocs/components/template_lite/internal/template.fetch_compile_include.php
                  Template_Lite_Compiler->_compile_file("</div>
</div>
<div class="fixe">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div...") # line 528, file: /var/www/vhosts/cash--advance.net/httpdocs/components/template_lite/class.template.php
                    Template_Lite_Compiler->_compile_tag("dataLayer.push(arguments);") # line 187, file: /var/www/vhosts/cash--advance.net/httpdocs/components/template_lite/class.compiler.php
                      Template_Lite_Compiler->_parse_function("dataLayer", null, null) # line 243, file: /var/www/vhosts/cash--advance.net/httpdocs/components/template_lite/class.compiler.php
                        Template_Lite->trigger_error("dataLayer function does not exist", "256", "/var/www/vhosts/cash--advance.net/httpdocs/components/template_l...", "501") # line 501, file: /var/www/vhosts/cash--advance.net/httpdocs/components/template_lite/class.compiler.php
                          trigger_error("TPL: [in includes/footer.tpl line 23]: syntax error: dataLayer f...", "256") # line 703, file: /var/www/vhosts/cash--advance.net/httpdocs/components/template_lite/class.template.php